Öğrencilerimize yönelik uzaktan eğitim sistemi eğitim kılavuzları ve videoları hazırlanmıştır. Bu kapsamda:

HARUZEM tarafından;

v  Öğrencilerin süreçten memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden kullanıcılara memnuniyet anketi uygulanmış ve anket 9246 öğrenci tarafından doldurulmuştur.

v  Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle) kullanma kılavuzu ve eğitim videosu hazırlanmıştır.

v  Moodle sisteminde hazırlanan ödevlerin paylaşılmasına yönelik kılavuz ve eğitim videosu hazırlanmıştır.

v  Zoom uygulaması üzerinden canlı yayınla ders işlemeye yönelik kılavuz ve eğitim videosu Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanmıştır.

v  Akademik birimlerimizin WEB sayfalarından Canlı Ders Programları yayınlanarak sisteme giriş ve kullanım konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır.

 

UZAKTAN ÖĞRETİM

SAĞLIK HİZMETLERİ

PLANLAMALAR