Hastaların tanı ve tedavisi sırasında en çok ihtiyaç duyulan yoğun bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere tıbbi ekipmanlar ve hastaların tanısının konulması için ihtiyaç duyulan mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılmak üzere PCR cihazlarının temini amacıyla Karacadağ Kalkınma Ajansına için 2 adet proje önerisi sunulmuş olup, sonuçlanması beklenmektedir.

Hastaların tedavisinde kullanılan bir yöntem de immün plazma tedavisidir. Kızılay Kan merkezinin bulunmadığı yerlerde aferez cihazı bulunan Devlet veya Üniversite hastanelerinde plazma temin edilmesi uygun görüldüğünden, hastanemizde COVID-19 enfeksiyonu geçirip 2 test sonucu negatif çıkan hastaların plazması alınmakta ve durumu ciddi olan hastalar için kullanılabilmektedir. Gerekli durumlarda bu tedavi yöntemi hastanemizde kullanılabilmektedir. 

TÜBİTAK COVID-19 Çağrısı kapsamında proje başvuruları:

*  Başlık: Wuhan/Çin Bölgesi için Oluşturulan Covid-19 Pandemisi İçin Matematiksel Modelin Yeni simülasyonları

Yürütücü: Doç. Dr. Hacı Mehmet BAŞKONUŞ: Eğitim Fakültesi

*  Başlık: Çocuklarına Aşı Yaptırmayan Ebeveynlerin COVID-19 Salgını Sonrası Aşıya Yönelik Yaklaşımları

Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Hülya KARATAŞ: Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Karacadağ Kalkınma Ajansı COVID-19 çağrısı kapsamında proje başvuruları:

*  Başlık: Covid-19 Yoğun Bakım Dizaynı Projesi

Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÇADIRCI

Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜZELÇİÇEK, Doç. Dr. M. Salih AYDIN Tıp Fakültesi

*  Başlık: COVID-19 Bulaşmasını Önlemede Tanı Testi Geliştirilmesi ve Laboratuvar Kapasitesinin Arttırılması

Yürütücü: Prof. Dr. Fadile Yıldız ZEYREK Tıp Fakültesi, Dr.Öğr.Üyesi Şahin TOPRAK Fen Edebiyat Fakültesi

Araştırmacı: Doç. Dr. Sevil ERDENLİG Veteriner Fakültesi, Dr.Öğr.Üyesi Ahmet GÜZELÇİÇEK Tıp Fakültesi

UZAKTAN ÖĞRETİM

SAĞLIK HİZMETLERİ

PLANLAMALAR