Salgın Sonrasında Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Planlamalar ve Yeni Düşünceler

Harran Üniversitesi bünyesinde COVID-19 salgını süresince gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetleri ışığında, salgın sonrası ve ilerleyen süreçlere ilişkin iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına yönelik birtakım planlamalar yapılmıştır. Bu kapsamda;

v  Uzaktan eğitimle yürütülebilecek özellikle lisansüstü programların açılması, mevcut derslerin en az %30’unun çevrimiçi devam ettirilebilmesine olanak sağlayacak yasal altyapının oluşturulması ve teknik kapasitemizin geliştirilmesi,
v  Buna yönelik olarak Eğitim Fakültesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Uzaktan Eğitim Merkezi koordinasyonunda uzaktan eğitimle ilgili bir kurul oluşturulması,
v  Çevrimiçi öğrenme materyallerinin arşivlendiği bir dijital nesne ağı kurulması ve çevrimiçi ölçme ve değerlendirme konusunda akademik ve kurumsal hazırlıkların yapılması,
v  Simülasyon tabanlı öğrenme ve becerisinin kazanımı için girişimlerde bulunulması,
v  Sanal gerçeklik uygulamalarının uzaktan eğitimde kullanılmasının sağlanması,
v  Uzaktan eğitim sisteminde yürütülebilecek dersler için çeşitli hususlarda (izlence, teorik ve uygulamalı saatler, ölçme ve değerlendirme yöntem, araç-gereçleri gibi) standartlar oluşturulması,
v  Uzaktan eğitim sürecinde öğretim elemanları ve öğrencilerimize uygulanan memnuniyet anketinden elde edilen bulguların incelenmesi uzaktan eğitim sistemini kullanan diğer tüm paydaşların görüşlerinin alınması ve sistemin ilgili beklentilere uygun revizyon çalışmaları ile iyileştirilmesi

planlanmaktadır.

UZAKTAN ÖĞRETİM

SAĞLIK HİZMETLERİ

PLANLAMALAR