v Asenkron Sistem İçin Kullanılan Platformlar

§  MOODLE  (Öğrenme Yönetim Sistemi)

Harran Üniversitesinde ilk etapta uzaktan eğitimin asenkron sistemde yürütülmesine karar verildiğinde kullanılan öğrenme yönetim sistemi olup, halihazırda Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUZEM)  tarafından Rektörlük servis derslerinin asenkron kısmında yararlanılan bir platformdur. Bu kapsamda Moodle sistemi üzerinden, uzaktan eğitim yoluyla verilen her bir derse yönelik canlı veya canlı olmayan ders sunum videoları, yazılı, görsel ve işitsel ders materyalleri öğrencilerin erişimine hafta hafta olarak açılmakta ve aynı platformda öğretim elamanı tarafından oluşturulan forum, ödev, anket, geribildirim gibi etkileşim yöntemleriyle öğrencilerin dersteki aktivitesi artırılabilmektedir.

Moodle’a entegre olarak çalışabilen yazılımlar mevcut olup, HARUZEM tarafından online veya kapalı devre bilgisayarlı sistemlerle yapılan sınavlar için Sınav İşlemleri Sistemi (SIS) bu uygulamalardan biridir. Bu sistemle öğrencilere sınav yapılabildiği gibi, ölçek, anket gibi ölçme araçları da yüklenebilmektedir.

Moodle sistemine giriş için ekstra bir uygulama yüklemeye gerek yoktur. Kullanıcılar bilgisayar, cep telefonu veya tabletleri aracılığıyla kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile HARUZEM’in Öğrenme Yönetim Sistemi web sayfasından doğrudan giriş yapabilmektedirler.

v Senkron Sistem İçin Kullanılan Platformlar

§  ZOOM (Online Toplantı Platformu)

Asenkron sistemi zenginleştirmek ve öğrencilerin derslere daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, Üniversitemiz tarafından uzaktan eğitim sürecine entegre edilen Zoom uygulaması, aynı zamanda COVID-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına bağlı kalmak zorunda olunan bir süreçte, yüz yüze yapılamayan görüşmeler ve toplantılar için aktif olarak kullanılmaktadır.

Zoom uygulamasına yönelik, Üniversitemiz genelinde uzaktan eğitim yoluyla verilen tüm dersleri kapsayacak şekilde lisanslar satın alınarak her geçen gün kullanım oranının artırılması hedeflenmiştir. Bu uygulama üzerinden konuşmacı ayrıca ekran paylaşımı yoluyla sunumunu zenginleştirebilmektedir.
 

§  ADOBE CONNECT (Online Toplantı Platformu)

Adobe Connect uygulaması HARUZEM bünyesinde verilen Rektörlük servis derslerinin canlı yayın yoluyla işlenmesi için kullanılan bir platform olup, ihtiyaç halinde Zoom uygulamasında olduğu gibi online toplantılar için de kullanılabilmektedir. HARUZEM tarafından yalnızca Rektörlük servis derslerinin işlenmesi önceliği verildiği için sınırlı sayıda kullanıcı lisansı mevcuttur.

 

 Senkron ve Asenkron Uygulamalar

30 Mart 2020 tarihinden itibaren Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim faaliyetlerinde uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak asenkron (eşzamanlı olmayan) olarak yapılandırılan sisteme, kısa bir süre sonra senkron (eş zamanlı/canlı yayın) sistem de entegre edilerek uzaktan eğitim faaliyetlerimiz çeşitlendirilmiş ve süreç iyileştirilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler şu şekildedir;

v  İlk olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliğiyle çalışılarak uzaktan eğitim sistemini güçlendirme çalışmaları yapılmıştır.

v  Üniversitemiz bütün birimlerinden uzaktan eğitim sistemini koordine etmek üzere personel desteği istenmiş ve bu doğrultuda HARUZEM Müdür ve Müdür Yardımcısının da içerisinde yer aldığı akademik birimlerimizin temsilcilerinden oluşan 106 kişilik “Uzaktan Eğitim Koordinasyon Grubu” oluşturulmuştur.

v  Üniversitemiz bütün birimleri uzaktan eğitim sistemine tanımlanmıştır. Sisteme tanıtılan birimlere yönelik sayılar şu şekildedir:

§  12 Fakülte,

§  4 Yüksekokul,

§  13 Meslek Yüksekokulu,

§  3 Enstitü

§  1 Devlet Konservatuvarı

v  Öğrenci otomasyon sisteminden ilgili dönemde ders kaydı yapan 18.389 öğrenci sisteme tanımlanmış ve uzaktan eğitim sisteminde doğrudan dönem derslerini görecekleri şekilde güncellemeler yapılmıştır. Her öğrenci için kullanıcı giriş bilgileri tanımlanmıştır.

v  İlgili dönemde üzerinde ders tanımlaması bulunan 814 öğretim elemanı sisteme aktarılmış ve yürütücüsü oldukları dönem derslerini doğrudan görecekleri şekilde güncellemeler yapılmıştır. Her öğretim elemanına kullanıcı giriş yetkileri tanımlanmıştır.

v  Üniversitemizin bütün birimlerinde yürütülen 4929 adet teorik saati bulunan dönem dersi (yalnız teorik veya hem teorik hem uygulama saati olan) sisteme tanımlanmıştır.

v  Nisan ayı içerisinde asenkron sisteme senkron sistem de daha yoğun entegre edilmiş ve canlı yayınla ders işlenmesi için ilave Zoom lisansları satın alınarak, Üniversitemiz birimlerinde canlı yayınla ders işlenebilmesi için mevcut olanaklar genişletilmiştir..

Asenkron ve senkron olarak yürütülen derslere yönelik ayrıntılı tablo şu şekildedir:

 

Otomasyon Sisteminde Kayıtlı Dersler

(Bahar Dönemindeki Bütün Dersler)

Uzaktan Eğitim Sistemine Aktarılan Dersler

 

Toplam Ders Sayısı

Yalnızca Uygulamalı (U) ders sayısı

(Henüz işlenmeyen dersler)

Teorik saati bulunan (T ve T+U) ders sayısı

 

Asenkron Sistemle İşlenen Ders Sayısı

Senkron Sistemle (Canlı) İşlenen Ders Sayısı

Önlisans

1706

114

1592

1592

99

Lisans

2640

216

2424

2424

576

Lisansüstü

1080

190

890

890

54

Hazırlık

6

-

6

6

6

Pedag. Formasyon

17

-

17

17

8

Toplam

5449

520

4929

4929

743

 

v 3Öğrenme Yönetim Sistemi oldukça aktif kullanılmış ve bu sistem üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin sayılar şu şekilde belirlenmiştir.

 

 

5 Hafta Toplamı

Haftalık Ortalama

Toplam Giriş Sayısı (Tekrarlı)

207.835

 41.567

Toplam Ders Görüntüleme Sayısı (Tekrarlı)

 1.241.053

 248.211

Toplam Materyal Görüntüleme Sayısı (Tekrarlı)

 735.894

 147.179

Toplam Dosya İndirme Sayısı

 18.190

 3.638

Toplam Forum Postu Oluşturma Sayısı

 532

 106

Öğrenci Tarafından Yüklenen Dosya Sayısı

 8.238

 1.648

Yüklenen Ders Materyali Sayısı

 20.000

 4.000

Yüklenen Video Sayısı (URL)

 14.886

 2.977

 

v 27 Nisan – 03 Mayıs 2020 tarihleri arasında ise 743 canlı yayınla toplam 218.276 dakika ders işlenmiştir.

 

 

 

UZAKTAN ÖĞRETİM

SAĞLIK HİZMETLERİ

PLANLAMALAR