Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki tüm programlarında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi sınavlarının (arasınav, final ve bütünleme) yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği bir senato kararı alınmıştır.

Buna göre;

Dönem İçi Etkinlikler ve Ders Değerlendirmelerine Katkıları

v  COVID-19 salgını nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmeden önce yapılmış olan dönem içi etkinlikleri oranının %20’den fazla olması durumunda bu oranın korunmasına, %20’den az olması durumunda ise bu oranın %20 olarak revize edilmesine, bu durumdaki dersler için yeni bir dönem içi etkinlik (ödev, kısa sınav, arasınav vb) yapılmamasına karar verilmiştir.

v  Dönem içi etkinliği (kısa sınav, arasınav, ödev vb) verilmemiş dersler için ders yürütücülerinin sınıfın genel durumuna (öğrencilerin internet bağlantısı imkânı, bilgisayar, cep telefonu imkanı vb. değişkenler açısından) göre dönem içi etkinlik oranı %20 olacak şekilde aşağıda yer alan iki seçenekten birini kullanabilmesine karar verilmiştir.

Seçenek 1: Teorik dersler için HARUZEM biriminin uzaktan eğitimde kullandığı LMS (MOODLE) sistemi üzerinden ders yürütücülerinin, öğrencilere rapor yazma, araştırma yapma ya da etkinlik yapmayı vs. içeren ödevler veya projeler verebilmesi ve belirli bir teslim tarihi verilerek öğrencilerin sistem üzerinden ödevlerini ilgili derse yükleyebilmeleri ve ders yürütücüsünün de bu ödev/etkinlikleri dönem içi etkinlik değerlendirilmesi için (ödev, rapor, proje notu) kullanabilmesine karar verilmiştir.

Seçenek 2: Rektörlük servis dersleri (Türk Dili-2, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2, Yabancı Dil-2) dışındaki teorik derslerin dönem içi etkinlik değerlendirmesi için (arasınav notu) Edmodo, Google Form, Quizizz, Kahoot vb. çevrimiçi platformlarının kullanılabilmesi, Rektörlük servis derslerinin sınavlarının da HARUZEM biriminin çevrimiçi sınav sistemi üzerinden yapılabilmesi, yapılan sınava herhangi bir sebepten dolayı katılamayan öğrenciler için de (a) fıkrasının uygulanabilmesine karar verilmiştir.

Dönem Sonu Sınavları ve Ders Değerlendirmelerine Katkıları

v Dönem sonu sınavların (yarıyıl sonu ve bütünleme) yaz döneminde yüz yüze olacak şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

v Dönem sonu sınavlarının (yarıyıl sonu ve bütünleme) ders değerlendirmelerine katkısının %80 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

v Eğitim-öğretime ara verilmeden önce tamamlanmış olan dönem içi etkinliklerin ders değerlendirmesine katkı oranının %20’den fazla olması durumunda, dönem sonu sınavının değerlendirmeyi %100 yapacak şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

Tıp Fakültesi İçin Sınav Uygulaması:

v  Seçmeli ders, kurul sonu, final ve bütünleme sınav ağırlıklarının “Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi”ndeki şekliyle uygulanmasına karar verilmiştir.

v  Uzaktan eğitim yolu ile verilen teorik derslerin telafisi ve staj/uygulama derslerinin 1 (bir) aylık “Yaz Dönemi Akademik Takvimi” çerçevesinde yüz yüze verilmesine karar verilmiştir.

v  Seçmeli derslerin ara sınavları, kurul sonu sınavları, final ve bütünleme sınavlarının “Yaz Dönemi Akademik Takvimi” çerçevesinde yüz yüze sınav şeklinde yapılmasına karar verilmiştir.

v  Rektörlük servis derslerinin (Türk Dili-2, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2, Yabancı Dil-2) sınavları için 2.maddenin (b) fıkrasının uygulanmasına karar verilmiştir.

v  İntörn doktorlar için sürecin seyrine göre daha sonra karar verilmesi kararlaştırılmıştır.

Diş Hekimliği Fakültesi İçin Sınav Uygulaması:

v  Diş Hekimliği Fakültesinde teorik ve seçmeli derslere ait ara sınav, final ve bütünleme sınavlarının yaz döneminde yüz yüze sınav şeklinde yapılmasına karar verilmiştir.

v Uygulamalı derslerin telafisinin “Yaz Dönemi Akademik Takvimi” çerçevesinde 1 (bir) aylık sürede yüz yüze verilmesine karar verilmiştir.

v Arasınav, final ve bütünleme sınav ağırlıklarının “Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim Sınav ve Klinik Uygulama Yönergesi”nde yer alan şekliyle uygulanmasına karar verilmiştir

v Rektörlük servis derslerinin (Türk Dili-2, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2, Yabancı Dil-2) sınavları için 2 nci maddenin uygulanmasına, karar verilmiştir.

HARUZEM Bünyesinde Yürütülen Rektörlük Servis Dersleri İçin Sınav Uygulaması

v  HARUZEM bünyesinde yürütülen Rektörlük servis derslerine (Türk Dili II, Yabancı Dil (İngilizce) II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II) yönelik 4 Mayısta yapılacak olan çevrimiçi ara sınavlar öncesinde risk analizi ve stres testi yapmak amacıyla 23-24 Nisan 2020 tarihlerinde çevrim içi deneme sınavı yapılmış ve deneme sınavı 4618 öğrencinin katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Lisansüstü Derslerin Değerlendirilmesi

v  Lisansüstü derslerin değerlendirilmesinde sınavların Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesi uyarınca akademik ilkelere uygun olarak öğrencilere tercihen ödev verilerek yaptırılmasına karar verilmiştir.

 

UZAKTAN ÖĞRETİM

SAĞLIK HİZMETLERİ

PLANLAMALAR