Öğretim elemanlarımıza yönelik uzaktan eğitim sistemi eğitim kılavuzları ve videoları hazırlanmıştır. Bu kapsamda:

HARUZEM tarafından;

v  Öğretim elemanlarının süreçten memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden kullanıcılara memnuniyet anketi uygulanmış ve anket ve 610 öğretim elemanı tarafından doldurulmuştur

v  Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle) kullanma kılavuzu ve eğitim videosu hazırlanmıştır.

v  Asenkron sistemde işlenecek derslere yönelik ekran videosu kaydı kullanma kılavuzu ve eğitim videosu hazırlanmıştır.

v  Ders sunumlarına yönelik kaydedilen videoları yükleme ve paylaşıma açmaya yönelik OneDrive kullanma kılavuzu ve eğitim videosu hazırlanmıştır.

v  Moodle sisteminde ödev oluşturmaya yönelik kılavuz ve eğitim videosu hazırlanmıştır.

v  Zoom uygulaması üzerinden canlı yayınla ders işlemeye yönelik kılavuz ve eğitim videosu Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanmıştır.

 

UZAKTAN ÖĞRETİM

SAĞLIK HİZMETLERİ

PLANLAMALAR